1.Administratorem danych osobowych jest Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk, ul. 17 stycznia 90/5a, 64-100 Leszno, NIP 6971537846, REGON 301329572.

2.Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wykonywania czynności związanych z zapytaniem o produkt, ofertą, prowadzenia korespondencji, zawierania i wykonywania zawartych umów, w tym realizacji zamówień, realizowania wysyłki zamówionych newsletterów, jak również realizowania czynności, związanych z odstąpieniem od umowy.

3.Przekazywanie danych osobowych następuje dobrowolnie.

4.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania.